TELEFONS D'INTERES DE  LA NOGUERA

CONSELL COMARCAL

BALAGUER   973 448 933

OFININA DE TURISME

BALAGUER   973 446 606

FORADADA 973 402 045

 

RENFE

BALAGUER  973 445 503

MUSEU

BALAGUER 973 445 194

CREU ROJA

BALAGUER                  973 445 795

ARTESA DE SEGRE    973 400 440

SANITAT

URGENCIES Seg. Social    973 446 028

CAP COMARCAL              973 446 028

HOSPITAL S.JAUME        973 450 304