Una vegada instal.lat el programa hem d'executar-lo, entrarem a la pantalla del programa. Del menú File escollirem l'opció Setup. Haurem d'omplir tots els camps com s'hi mostra a la figura tenint cura de 2 que possiblement haurem de modificar, el camp slip port que fa referència al port on hi tenim instal.lat el mòdem com1,com2,com3... i el camp Baud rate que fa referència a la velocitat del mòdem 28800,14400,9600... els camps que resten es deixarán com mostra la figura.

Una vegada fet aixó haurem de reiniciar el programa i tornar-lo a executar per que els canvis surtin efecte. Ara anirem a la opció PPP options del menú File on configurarem el nostre nom d'usuari i password als camps Username i Password respectivament. El nostre nom d'usuari i password ens van ser asignats per SVT, s.a. al nostre contracte de connexió.

Ara per connectar haurem d'executar el comandament login del menú Dialler aixó executarà un script predefinit que hauríem de modificar d'acord amb les característiques del nostre mòdem i línia telefònica en el cas de que no es produís la conexió adecuadament. Una vegada executat aquest comandament, a la pantalla del programa hauría d'aparèixer un missatge que diguès:
My IP is:
194.179.76.xxx
Això vol dir que la connexió s'ha produït de forma correcta, ara haurem d'arrencar el navegador o programa que vulguem utilitzar.
Per a finalitzar la connexión haurem d'executar el comandament bye del menú Dialler i esperar a que el mòdem tanqui la connexió, ara ja podem sortir del programa.