A aquesta secció s'indica com configurar els clients de news continguts als navegadors més comuns [Internet News (de Internet Explorer), Netscape News (de Netscape)], si no poseeix cap client de news o vol descarregar un de nou, pulsi aquí per veure alguns llocs on trobar-los.:

Configuració de l'accès a News utilitzant Netscape 2.x o 3.x

IMPORTANT: Si vostè vol actualizar o ja ho ha fet a una versió de Netscape, recordis de desinstal·lar completament la versió anterior (incloent esborrar els directoris de Netscape) perque en cas contrari algunes opcions poden arribar a algun conflicte. Recordi també que per poder enviar o rebre correu ha d'estar establida la conexió amb INTERNET.

En molts apartats, la informació que haurà de ficar fa referència al correu electrònic, si no disposa de compte de correu, no hi fiqui res

Emplenar els apartats Identity i Servers del menú Options (Mail and News Preferences), de la forma indicada als dibuixos, recordis que el nom de comte (POP user name) està; compost pels caracters que precedeixen al símbol @ de la seva adreça de correu.

Apartat Servers :

En aquest apartat ha de emplenar els següents camps:

Outgoing mail (SMTP) server : mail.svt.es

Incoming mail (POP) server : mail.svt.es

POP user name : El seu nom de comte de correu (el nom de comte (POP user name) està compost pels caracters que precedeixen al símbol @ de la seva adreça de correu).

A l'apartat Check for mail every: és necesari activar l'opció Never per que Netscape només busqui correu nou quan li indiqui l'usuari.

La resta d'apartats no serà necesari modificar-los, excepte un que surt sota que fa referencia a les NEWS :

News (NNTP) server : news.bcn.ttd.net

Un cop emplenat l'apartat Server, procedirem a emplenar l'apartat Identity, que surt a la pestanya de just a l'esquerra:

En aquest apartat haurem d'emplenar els següents camps :

Your name : Escrigui el seu nom complet

Your E-mail : Escrigui la seva adreça de correu electrónic (nom_de_comte@svt.es). Recordi que la seva adreça de correu es la que li ha assignat SVT, s.a. al seu contracte.

Reply adress : Escrigui la seva adreça de correu un altre cop (nom_de_comte@svt.es)

A la resta de camps no és necesari escriure res

A l'apartat Composition, activar l'opció MIME compliant.

Això és tot el necessari per configurar el correu i les "news" a Netscape, ara per utilizar-lo, tan sols ha de desplegar el menú Window i escullir l'opció Netscape News.

Des d'aquí, haurà de marcar el servidor de noticies que surti news.bcn.ttd.net i mostrar tots els grups de noticies, amb el botó dret del ratolí (windows '95) surtiràn les tasques més comunes com suscriures a un grup o retornar un missatge.

Configuració de Internet News

Un cop instal·lat Internet Explorer 3.x Full version, al nostre menú Programas sortirà una icona anomenada Internet News, per configurarles tenim que iniciar el programa, sortirà un assistent que ens guiarà. El primer quadre de dialeg rellevant ens demana el nostre nom complet i la nostra adreça de correu electrónic.

El següent quadre ens demanarà quin servidor de noticies volem utilitzar, definirem el servidor d' Ibernet news.bcn.ttd.net, si dispossem d'un servidor de noticies privat que demani login, marcarem el check que surt a sota, si no es el cas només hem de posar el nom del servidor i pulsar Aceptar.

El següent quadre ens demanarà que configurem el tipus de conexió que estem utilizant, si utilizem el módem marcarem l'opció que així ho indica i escullirem la conexió ---infovía--- del camp de més avall. Un cop fet tot això el programa descarregarà tots els grups de noticies (uns 15.000) per aquest motiu tindrem que esperar uns instants per poder visualizar-los tots.