e-mail lists i LISTSERV, fòrums


Aquestes eines tenen en comú la "vocació de fòrum", tot i que hi ha diferències clares entre elles. Totes dues estan destinades a dialogar amb "comunitats d'usuaris" d'un determinat tema de discussió per mitja d'e-mails.

La mecànica és la següent: un usuari envia textos (e-mail) a una comunitat (de la qual no coneix cap USER ADDRESS inicialment), i posteriorment, un cop rebuts aquests articles, els membres de la "comunitat" responen (si ho desitgen) la seva intervenció. Com a resultat coneixerem un bon nombre d'adreces d'usuaris i rebrem força correu.

Fent un e-mail a una LISTSERV o una e-mail list m'adreço a una comunitat d'usuaris enviant un únic missatge!

Les e-mail lists són agrupacions d'usuaris d'e-mail (dos com a mínim) controlades per un administrador o moderador (humà) que gestiona (accepta i denega) textos (e-mail), altes i baixes d'usuaris del grup.
En les LISTSERV també comuniquem, via e-mail, amb una comunitat, en aquest cas gestionada directament pels propis membres del grup (no hi ha cap moderador). Cada membre s'hi subscriu, hi envia textos (e-mail) i se'n dóna de baixa ell mateix.

SUBSCRIPCIÓ a una e-mail list

Enviar un e-mail a una adreça de e-mail list sol·licitant fer una subscripció a aquella llista.

Per exemple:
Enviar un e-mail a : art-support@newcastle.ac.uk {e-mail list de suport a l'art}
Cos del Missatge : I'd like to subscribe to the art-support list, please. My e-mail address is pepe@svt.es

SUBSCRIPCIÓ a una LISTSERV

Enviar un e-mail a una adreça de LISTSERV ficant al cos del missatge les instruccions per a fer la subscripció :
subscribe "list-name" "first-name" "last-name"

Per exemple:
Enviar un e-mail a : LISTERV@ASUVM.INRE.ASU.EDU {LISTSERV sobre cotxes corvettes}
Cos del Missatge : subscribe VetteNet pepe potamo

Nota: No confonguem la "LIST-NAME" (VetteNet) amb l'"ADDRESS LIST" (LISTERV@ASUVM.INRE.ASU.EDU)

Un cop estem subscrits a una llista, començarem a rebre la correspondència de tot el grup, i també podrem escriure el nostre primer missatge fent un e-mail a l'adreça de la llista.

P.e.:
Adreça e-mail : LISTSERV@ASUVM.INRE.ASU.EDU
Cos del Missatge : I want introduce you to a very special "corvette", it is the "SEAT 600". It was (30 years ago) the most famous car in my country...

Repareu que la sintaxi de LISTSERV és molt concreta, mentre que en els e-mail list s'usa un llenguatge col·loquial. Això és normal, ja que en les LISTSERV estem enviant comandes a un autòmat (el propi ordinador LISTSERV) i amb e-mail list enviem comandes a una persona (el moderador).

Per saber quines llistes hi ha i quins temes tracten podem enviar el missatge següent:
e-mail LISTSERV@BITNIC.bitnet
list global
{i rebreu un e-mail de 224 quilooctets amb totes les llistes de discussió actuals}

 


E-mail: svt@svt.es