NOM
POBLACIÓ
TELÈFON
NUMERO DE TENDES O CARAVANES
NUMERO DE PERSONES
DATA  D' ENTRADA i SORTIDA (ABANS DE LES 12 DEL MIGDIA)
CORREU ELECTRÒNIC

COMENTARIS
BUNGALOW

APARTAMENT

 Per setmana Santa i Agosts les  reserves de bungalows i apartament en fan per telèfon .

 

Després de ficar les dades polsi el botó "ENVIAR" per confirmar.

Per bungalow o apartament es necessari fer un ingrés al c/c , i espera confirmació del càmping .

 

C/C    BBVA

0182-2920-14-0201508670